3 september 2024

Op 3 september 2024 zal het 125 jaar geleden zijn dat Alfred Grisar samen met enkele getrouwen de eerste stappen gezet hadden om een omnisportclub op te richten. Een club destijds ongezien op het continent. Deze club zou Beerschot genoemd worden.


Lees meer...
13-05-2024 1938-1939 Online
13-04-2024 1937-1938 Online
13-03-2024 1936-1937 Online.
13-02-2024 1935-1936 Online
13-01-2024 1934-1935 Online
13-12-2023 1933-1934 Online

Statistieken
Spelers:858
Tegenstanders:11480
Clubs:393
Wedstrijden:4800
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Wedstrijd van de dag...
Vandaag... 95 jaar geleden.
19-05-1929
Eere-Afdeeling
R. Beerschot A.C. - Liersche S.K.
Royal Beerschot Athletic Club Liersche Sportkring
 
Jarige van de dag...
Geen jarige gevonden.
 
Algemene Gebruiks Voorwaarden (Disclaimer)

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Beerschotarchiefcollectief.info, zoals deze beschikbaar is gesteld door het Beerschot Archief Collectief. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door onze website te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Beerschot Archief Collectief

Het Beerschot Archief Collectief is een verzameling van Beerschotsupporters die tot doel hebben de volledige geschiedenis van de club te bundelen tot een webarchief. Bijna alle info en materiaal op deze site is verzameld en opgezocht door de leden van Collectief zelf in diverse, al dan niet eigen, archieven en bronnen. Andere informatie werd dan weer verstrekt door derden, welke terug te vinden zijn op onze "Met dank aan ..." pagina. Omdat het praktisch niet te realiseren is bij elk stukje informatie de bron te vermelden worden al onze bronnen vermeld in de pagina "Bronnen".

Wij zijn een onafhankelijk Collectief, vrij van reclame e.d., en hebben alles, zowel website als inhoud, zelf opgebouwd en/of verzameld. Wij claimen dan ook geen rechten op individuele stukken maar wel op de algehele collectie van gegevens en de wijze waarop deze gepresenteerd worden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaars is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom van de teksten berust bij de desbetreffende schrijvers of bij de bron, welke vermeld zijn onderaan het artikel. Wij claimen geen rechten op het gebruikte (foto)materiaal, hiervoor berusten de rechten bij de oorspronkelijke makers of eigenaars, door de ouderdom van het materiaal zijn deze echter niet altijd te achterhalen. Enkel de gebruikte logo's werden onszelf nagetekend of gemaakt, de oorspronkelijke rechten van deze logo's behoren toe aan de desbetreffende clubs, de hier gebruikte afbeeldingen zijn eigendom van het Beerschot Archief Collectief. Veel informatie op onze website valt onder het publieke recht.

Beerschot Archief Collectief bepaalt grotendeels de inhoud van de website en draagt grote zorg voor de verstrekte informatie. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om onze website zo volledig , accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

Alle informatie verstrekt door het Beerschot Archief Collectief wordt verondersteld correct te zijn en is alleen bedoeld als informatieve, educatieve of historische doeleinden. Het Beerschot Archief Collectief kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de door ons verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van de website in strijd is met de wet of met de rechten van derden, verzoeken wij U ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. U vindt onze gegevens op onze contactpagina

Website

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden. Elk gebruik van de website is altijd op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van storingen, onderbrekingen of defecten. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de website te beperken of de werking ervan ten allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving

Het is steeds de bedoeling geweest van het Beerschot Archief Collectief om alles historisch zo correct mogelijk weer te geven, d.w.z. dat we de politieke en/of economische situaties weergeven zoals deze waren ten tijde van de vermelde gebeurtenis. Het is niet de bedoeling enige politieke of economische overtuigingen te propaganderen of te steunen, enkel deze weer te geven zoals deze destijds waren, dit kan zijn door bijvoorbeeld de benaming of vlag van een gemeente of land, en nemen er hiermee ook afstand van alle overtuigingen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig ongemak dit eventueel zou kunnen veroorzaken bij de gebruiker.

Momenteel staan er geen externe linken op onze website. Mochten deze er in de toekomst toch komen dan wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de ongemakken die deze eventueel kunnen veroorzaken voor de gebruiker. Tevens kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de pagina's naar welke deze verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Beerschotarchiefcollectief.info op deze pagina.